Publications
[1] Wenfei Jin#, Qingsong Tang#, Mimi Wan, Kairong Cui, Yi Zhang, Gang Ren, Bing Ni, Jeffrey Sklar, Teresa M. Przytycka, Richard Childs, David Levens, and Keji Zhao. 2015 Genome-wide Detection of DNase I Hypersensitive Sites in Single Cells and FFPE Samples. Nature. 528:142-146. (# equal contribution)

[2] Daniel Kraushaar#, Wenfei Jin#, Alika Maunakea, Brian Abraham, Misook Ha, Keji Zhao. 2013. Genome-wide H3.3 incorporation dynamics reveal distinct categories of histone variant H3.3 turnover. Genome Biol. 14: R121. (# equal contribution)

[3] Wenfei Jin, Shuhua Xu, Haifeng Wang, Yongguo Yu, Yiping Shen, Bailin Wu, Li Jin. 2012. Genome-Wide Detection of Natural Selection in African Americans Pre-and Post-Admixture. Genome Res. 22: 519-527.

[4] Wenfei Jin, Pengfei Qin, Haiyi Lou, Li Jin, Shuhua Xu. 2012. A Systematic Characterization of Genes Underlying Both Complex and Mendelian Diseases. Hum Mol Genet. 21: 1611-1624.

[5] Wenfei Jin, Sijia Wang, Haifeng Wang, Li Jin, Shuhua Xu. 2012. Exploring Population Admixture Dynamics via Empirical and Simulated Genome-Wide Distribution of Ancestral Chromosomal Segments. Am J Hum Genet. 91: 849-862

[6] Wenfei Jin#, Ran Li#, Ying Zhou, Shuhua Xu. 2014. Distribution of ancestral chromosomal segments in admixed genomes and its implications for inferring population history and admixture mapping. Euro J Hum Genet. 22, 930-937. (# equal contribution)

[7] Erli Wang#, Wenfei Jin#, Wenyuan Duan#, Bin Qiao, Shuna Sun, Guoying Huang, Kaihu Shi, Li Jin, Hongyan Wang. 2013. Association of Two Variants in SMAD7 with the Risk of Congenital Heart Disease in the Han Chinese Population. PLoS ONE. 8: e72423. (# equal contribution)

[8] Shuhua Xu, Wenfei Jin, Li Jin. 2009. Haplotype Sharing Analysis Showing Uyghurs Are Unlikely Genetic Donors. Mol Biol Evol. 26: 2197-2206.

[9] Shuhua Xu, Xianyong Yin, Shilin Li, Wenfei Jin, Haiyi Lou, Ling Yang, Xiaohong Gong, Hongyan Wang, Yiping Shen, Xuedong Pan, Yungang He Yajun Yang, Yi Wang, Wenqing Fu, Yu An, Jiucun Wang, Jingze Tan, Ji Qian, Xiaoli Chen, Xin Zhang, Yangfei Sun, Xuejun Zhang, Bailin Wu, Li Jin. 2009. Genomic Dissection of Population Substructure of Han Chinese and Its Implication in Association Studies. Am J Hum Genet. 85: 762-774.

[10] Shuhua Xu, Shilin Li, Yajun Yang, Jingze Tan, Haiyi Lou, Wenfei Jin, Ling Yang, Xuedong Pan, Jiucun Wang, Yiping Shen, Bailin Wu, Hongyan Wang, and Li Jin. 2011. A Genome-Wide Search for Signals of High Altitude Adaptation in Tibetans. Mol Biol Evol. 28: 1003-1011.

[11] Haiyi Lou, Shilin Li, Yajun Yang, Xin Zhang, Wenfei Jin, Bailin Wu, Li Jin, Shuhua Xu. 2011. A Map of Copy Number Variations in Chinese Populations. PLoS ONE. 6: e27341.

[12] Pengfei Qin, Zhiqiang Li, Wenfei Jin, Dongsheng Lu, Haiyi Lou, Jiawei Shen, Li Jin, Yongyong Shi and Shuhua Xu. 2014. A panel of ancestry informative markers to estimate and correct potential effects of population stratification in Han Chinese. Euro J Hum Genet. 22: 248-53.

[13] Shi Yan , Chuan-Chao Wang, Hong-Xiang Zheng, Wei Wang, Zhen-Dong Qin, Lan-Hai Wei, Yi Wang, Xue-Dong Pan, Wen-Qing Fu, Yun-Gang He, Li-Jun Xiong, Wen-Fei Jin, Shi-Lin Li, Yu An, Hui Li, Li Jin. 2014. Y chromosomes of 40% chinese descend from three neolithic super-grandfathers. PloS one, e105691

[14] Haiyi Lou, Shilin Li, Wenfei Jin, Ruiqing Fu, Dongsheng Lu, Xinwei Pan, Huaigu Zhou, Yuan Ping, Li Jin, Shuhua Xu. 2015. Copy number variations and genetic admixtures in three Xinjiang ethnic minority groups. Euro J Hum Genet. 23:536-42

[15] Wan Isa Hatin, Ali Etemad, Wenfei Jin, Pengfei Qin, Shuhua Xu, Li Jin, Soon-Guan Tan, Pornprot Limprasert, Merican Amir Feisal, Mohammed Rizman-Idid, Bin Alwi Zilfalil, HUGO Pan-Asian SNP Consortium. 2014. A genome wide pattern of population structure and admixture in peninsular Malaysia Malays. HUGO J, 8:1-18

[16] Hao Hu, Xiang Liu, Wenfei Jin, H.Hilger Ropers, Thomas Wienker. 2015. Evaluating information content of SNPs for sample tagging in re-sequencing projects. Sci. Rep. 5:10247

[17] Shuhua Xu, Wenfei Jin. 2012. Population Genetics in the Genomic Era. Studies in Population Genetics, M. Carmen Fusté (Ed.). ISBN 978-953-51-0588-6. Intech. UK

[18] Wenfei Jin. 2015. Admixture Dynamics, Natural Selection and Diseases in Admixed Populations. ISBN 978-94-017-7408-6. Springer.

WordPress Themes