Contact

Contact JIN Wenfei

Address: No 1088,xueyuan Rd., Xili, Nanshan District

Shenzhen,Guangdong,China 518055

E-mail: jinwf@sustc.edu.cn

Phone: 0755-88018478

Business Hours: 9:00a-12:00p,2:00a-6:00p,M-F

Contact Secretary

Group secretary: WANG Xuefei

Address: No 1088,xueyuan Rd., Xili, Nanshan District

Shenzhen,Guangdong,China 518055

E-mail: wangxf@mail.sustc.edu.cn

Phone: 15135145564

Business Hours: 9:00a-12:00p,2:00a-6:00p,M-F

WordPress Themes